De handel assistent: wanneer deze is vereist, en een model van een facsimile

De handel bijgestaan werd geïntroduceerd door d

onder de dringende maatregelen die gericht zijn op het vereenvoudigen en verminderen van het aantal civiele procedure aan de gang, en de achterstandenDe handel assistent van een advocaat in feite is het niets meer dan een poging om te komen tot een minnelijke schikking en formele tussen de partijen in het geschil, teneinde een consensus te bereiken alvorens aan de Burgerlijke Rechter. Laten we eens kijken de onderhandelingen bijgestaan wat het is en hoe het werkt, wanneer is het verplicht, en het model facsimile. Onderhandelingen bijgestaan door een advocaat, is een hulpmiddel dat de Overheid Renzi heeft willen introduceren in het systeem dat ik rechter het italiaans te stroomlijnen, te vereenvoudigen en verminderen van het aantal civiele procedures huurachterstanden. Om deze reden, de handel is uitgegroeid tot een verplichte fase dat de partijen moeten ondernemen als een kans om een minnelijke oplossing van het geschil buiten de rechter om of conflict, voordat u bij het bespreken van de burgerlijke zaak voor de Rechter. Het is een formele procedure die plaatsvindt in de aanwezigheid van de partijen bij het lite side-by-side door hun respectieve advocaten. De convectie, daarom wil proberen te vinden van een minnelijke schikking, zonder de noodzaak van het hebben van in te dienen te dwingen bij de Rechter.

Dus wat is een onderhandeling advocaat bijgestaan

De rol van de advocaten in deze procedure, dus het is essentieel en zeer delicaat, omdat het voor hen is om te proberen te bemiddelen om de dialoog en de bescherming van de belangen van elke klant. Als je eenmaal hebt gevonden de overeenkomst, ga je naar de officiële relaas van de wet, dat getuigt van de succesvolle onderhandeling over en de oplossing van het conflict of het geschil buiten de rechtbank door de bijstand van een raadsman. Vergeet niet dat de onderhandelingen bijgestaan door een advocaat niet voor de toelating tot de sponsoring gratis op kosten van de Staat, d.w.z. een advocaat gratis met een laag inkomen de ISEE.

In dit verband echter, het ontwerp van wet nr.

S- voorgelegd aan de Senaat, deze dagen, voorziet in de wijziging van de artikelen. (en de daarmee verband houdende omzetting van wet nr.), de titel 'rechtsbijstand in de onderhandelingen procedure bijgestaan'. Dit design biedt twee modes voor de toegang tot rechtsbijstand met de onderhandeling van bijgestaan onderhandelingen bijgestaan procedure) van het verdrag tussen de partijen in het geschil bestaat, in een poging van minnelijke overeenkomst, gericht op het oplossen van het conflict of het geschil via bemiddeling van haar advocaten. De bemiddeling is echter meer dan dat worden uitgeoefend door een advocaat, uitgevoerd kunnen worden, ook door een mediator die is toegewezen door de bemiddeling, een familie mediator en in sommige gevallen door experts en consultants. Bedenk ook dat de handel bijgestaan advocaten is niet verplicht voor die gevallen die door de wet die bepalen dat de partijen, kan worden opgeroepen persoonlijk, dat is, de gevallen die niet vereisen dat de aanwezigheid van een advocaat. Dus wanneer er sprake is van een geschil of een geschil, de partijen, voordat ze kunnen komen om te bespreken wat hun redenen in de voorkant van een rechter van de Burgerlijke Rechtbank, zij moeten proberen te bereiken van een minnelijke schikking. De uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst tussen de partijen, is geplaatst door een van de advocaten, en het moet bevatten die het voorwerp van het geschil of het geschil, de specifieke formulering van de non-respons op de uitnodiging binnen dertig dagen vanaf de ontvangst van de tijd dat de weigering kunnen worden beoordeeld door de rechter, voor de doeleinden van de kosten van de procedure. Als u op de uitnodiging van het verdrag, en als het wordt gevonden van de overeenkomst, de advocaten gaan om de voorbereiding van de onderhandelingen bijgestaan, die moet worden opgesteld in schriftelijke vorm en een inhoud die specifiek is verplicht om aan te geven dat de voorwaarden van de onderhandeling. Dat is, de voorwaarden, de procedure, die niet minder mag zijn dan een maand, is het voorwerp van het geschil en het type en de resolutie die werd voorgesteld en aanvaard door beide partijen. In het geval van het niet bereiken van een overeenkomst, of de niet-naleving van de uitnodiging om te onderhandelen over een van de delen waardoor de verzending van de weigering binnen de dertig dagen, het proces gaat door naar de civiele zaak. In dit geval, echter, komt u in het arrest zonder de eis voor bemiddeling of mediation, indien voorzien door de wet.

Kosten de handel assistent: De vergoeding voor de advocaat die woont en schrijft de overeenkomst in de onderhandelingen bijgestaan, indien dit niet schriftelijk vastgelegd vóór de aanvang van de procedure, is vastgesteld volgens de criteria van het decreet van het Ministerie van Justitie in overleg met de Nationale Forensische Raad, die zal ook zorgen voor een verhoging van de vergoeding in het geval van een negatieve uitkomst of het falen van de procedure.

DE consultants en experts van toepassing de verwachte kosten voor de hulpbedrijven van justitie de bemiddelaars worden aangewezen door de organismen van bemiddeling is van toepassing op de vergoedingen voorzien door de verordening, bedoeld in het besluit van de Minister van justitie achttien oktober, nr. De onderhandelingen procedure bijgestaan als een instrument gericht op de oplossing vriendelijke, geschillen en geschillen, is het verplicht dat wil zeggen het is een toestand van ontvankelijkheid van de aanvraag om een gerecht voor sommige gevallen. Geschillen voor een bedrag van niet meer dan.

De verplichting om beroep te doen op de procedure van de convectie van de onderhandelingen bijgestaan alle soorten leningen burgerlijke, behalve voor de geschillen van niet-verhandelbare rechten en daarmee verband houdende Werkzaamheden.