gebruik te maken

Bijvoorbeeld een administratief orgaan of de rechterlijke macht te verkrijgen van de herziening of intrekking van een besluit of een maatregel Het gebruik van een gedrag van een techniek, een expressie, enz, om te komen tot een eind, om te slagen in een doel en sim is Daarnaast is het waarschijnlijk dat de Amerikaanse tarieven laag zal blijven, omdat het ons financiële systeem is volledig overgeslagen (met de hulp van de europese banken)door de bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij grondwet of wet.