Verbod op contante betaling van het loon vanaf juli (video) - Arbeid en MensenrechtenNieuwe bepalingen inzake de betaling van de lonen, vergoedingen en voorschotten in werking vanaf juli De eventuele betaling van de lonen en salarissen in geld, inclusief een voorschot van hetzelfde, wordt gestraft met de straf van duizend tot, die, in de beperkte maatregel is gelijk aan Het is daarom aan te raden te verlangen van werknemers, binnen de dertig, een schriftelijke verklaring van hun vuist, gedateerd en ondertekend, waarin het verstrekken van hun bankgegevens of post (IBAN) voor een bankoverschrijving of via andere elektronische middelen (bank of giro) of, als alternatief, om verder te gaan naar de betaling met de express bij een postkantoor of bank, behoudens het openen van een rekening-courant van de schatkist, of met een cheque rechtstreeks aan de werknemer of, in het geval van zijn bewezen verhinderd is, aan zijn gemachtigde

(indien verschillend van de echtgenoot, de partner, een familielid, in een rechte lijn of in de zijlijn, zal moeten aantonen door middel van de juiste documentatie bij de bewezen belemmering dat rechtvaardigt de delegatie aan derden).