Wat is het strafrecht wat is een strafrechtadvocaat

is de tak van het recht dat zich bezighoudt met de repressieve maatregelen van de strafbare feiten en de verdrukking van de straffen voor de commissie van hetzelfde Het is daarom terminologicamente niet juist om te spreken over"een misdrijf": wanneer we spreken van een misdrijf, dit kon niet een strafrechtelijke De wet biedt daarom geen enkele andere vorm van criminaliteit, als niet de een die heeft precies het strafrechtwerkt niet voor de regulering van de relaties tussen particulieren, maar regelt de procedures en sancties voor de onderdrukking van bepaalde delicten illegale (geacht te zijn) in het bijzonder ernstig zijn, Het verschil is niet van weinig rekening als het plegen van een onrechtmatige daad administratieve je nooit de kwaliteit van een (deel van een strafproces die wordt bestreden, het plegen van een misdaad nadat een aanklacht): deze omstandigheden zijn van belang, vooral in de kwestie van de inscripties in het Lijkt voor de hand liggend als het maatschappelijk beschouwd als ernstiger zijn de objecten van strafrechtelijke sancties, zoals de administratieve sancties (zoals, bijvoorbeeld, dat de regels van de weg voor 'niet parkeren'). De misdrijven zijn onderverdeeld in: de eerste zijn de minder ernstige en worden bestraft met een boete en arrestatie, de tweede meer ernstige en worden gestraft met de geldboete en de gevangenisstraf. Dit onderscheid is belangrijk reliëfs met name op het podium van de zaak worden beheerst door het: de wetgever heeft ervoor gezorgd dat een zogenaamde"toestand van ontvankelijkheid"kunnen worden gebracht in de hand van de gebruiker. Wie, bijvoorbeeld, het slachtoffer was van een' en ervoor te zorgen dat de Staat, door middel van het mechanisme van de zaak is actief voor de ellende van de straf ten koste van de heeft begaan van een dergelijk misdrijf, en niet alleen dat, de code van het ritueel maakt het mogelijk dat een geval overwogen worden als een misdrijf, kan het voorwerp zijn van evaluatie, ook met verwijzing naar de gevolgen daarvan in het burgerlijk recht met betrekking tot de vergoeding, door middel van het strafrecht is zeker een kwestie van delicate, in het bijzonder met betrekking tot de gevolgen voor de.